Kuştepe Mh.Mecidiyeköy Yolu Cd.Leylak Sk.No:3 Murat İş Merk.K:7 D:24 Mecidiyeköy-Şişli/İSTANBUL
KAPAT

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku

Mustafa Özerdem Hukuk Bürosu olarak; “İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku” alanında müvekkillerimize verdiğimiz başlıca hizmetlerimizden bazıları:

 

 • İş hukuku ile ilgili dava dilekçelerinin hazırlanması

 

 • İşçi-İşveren ilişkisi kapsamında, tarafların hukuki yükümlülüklerini yerine getirmelerine yönelik ihtarnameler ile uygun hallerde fesih ihtarnamelerinin hazırlanması ve buna ilişkin sürecin takibinin yapılması

 

 • İşçi – işveren arasındaki hizmet ilişkisinden kaynaklanan her türlü uyuşmazlıklarda çözüm yollarının oluşturulması

 

 • Kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, fazla mesai gibi haklara ilişkin olarak açılacak

davaların hazırlanması ve dava sürecinin takibi

 

 • Toplu iş  sözleşmesi taslaklarının hazırlanması ve müzakerelerin yürütülmesi

 

 • Sözleşmenin feshi  ve işten çıkarma konularının sulh veya dava yolu ile halli

 

 • İş kazası ve hastalıklarına ilişkin cezai ve hukuki sorumluluklar ile ilgili danışmanlık ve yükümlülüklerin yerine getirilmesi çalışmalarının sağlanması

 

 • İşe iade davalarının hazırlanması ve dava sürecinin takibi

 

 • Hizmet tespit davalarının hazırlanması ve dava sürecinin takibi

 

 • İşçi-işveren arasındaki hizmet ilişkisi kapsamında, iş sözleşmelerinin hazırlanması ve müzakere edilmesinde hukuki destek sağlanması

 

 • İşçi-İşveren ilişkisi kapsamında gizlilik ve rekabet yasağı sözleşmesi ve şartlarının hazırlanması

 

 • Taşeronlar ile ilişkilerin düzenlenmesi, şirket yönetmeliklerinin oluşturulması

 

 • İş hukuku ile ilgili sözleşmelerinin güncel Yargıtay içtihatları ışığında güncellenmesi ve yeniden düzenlenmesi

 

 • Her somut olaya özgü tutanak, savunma yazıları, ihtar ve fesih bildirimlerinin  hazırlanması

 

 • Sendikal  faaliyetler ile ilgili uyuşmazlıkların çözümlenmesi
Whatsapp'tan Sor