Mustafa Özerdem Hukuk Bürosu olarak; “Arabuluculuk” alanında tarafları uygun şartlarda bir araya getirerek, tarafların menfaatlerini koruyan makul bir anlaşma zemini sağlamak amacıyla verdiğimiz başlıca hizmetlerimizden bazıları:

 • İşçi-işveren uyuşmazlıkları
 • Mal rejimi
 • Nafaka
 • Kira alacağı
 • Zarar tazmini
 • Miras paylaşımı
 • Ortaklığın giderilmesi
 • Kiracıyı tahliye
 • Tapu iptali ve tescili
 • Ön alım hakkının kullanılması
 • Taşınmazın paylaştırılması
 • Kat mülkiyetinden kaynaklanan uyuşmazlıklar
 • Taşınmaz devri
 • Ticari ortaklıktan ayrılma
 • Yabancılık unsuru taşıyan uyuşmazlıklar
 • Taşınır devri
 • Tüketici hukukundan kaynakalanan uyuşmazlıklar
 • Ecrimisil
 • Haksız el atmanın önlenmesi