Mustafa Özerdem Hukuk Bürosu olarak; “Gayrimenkul Hukuku” alanında müvekkillerimize verdiğimiz başlıca hizmetlerimizden bazıları:

 • Kira sözleşmesinin hazırlanması
 • Kira sözleşmesinin feshedilmesi sürecinin takibi
 • Ayni veya şahsi hak tesisi sözleşmelerinin hazırlanması
 • Mimari projelerin çevre mevzuatına uygunluğunun denetlenmesi
 • Tapu iptal ve tescil davalarının takibi
 • El atmanın önlenmesi davasının takibi
 • Kamulaştırma davalarında tarafların temsili ve davanın takibi
 • Ön alım davalarının takibi
 • Yabancıların mülk edinmesi konusunda danışmanlık ve yasal sürecin takibi
 • İmar planı değişikliklerine karşı idari sürecin takibi gerektiği hallerde dava açılması
 • Taşınmaz alımı satımı konularında hukuki danışmanlık
 • Taşınmaz satış vaadi ve kat karşılığı inşaat sözleşmelerinin hazırlanması ve yerine getirilmesinin takibi
 • Muris muvazaasından mirastan mal kaçırmadan kaynaklanan gayrimenkul davalarının takibi