Mustafa Özerdem Hukuk Bürosu olarak; “Ticaret Hukuku” alanında müvekkillerimize verdiğimiz başlıca hizmetlerimizden bazıları:

  • Şirketlerin ve ortaklık girişimlerin hızlı ve sorunsuzca kurulması
  • Distribütörlük, franchise, bayilik, yönetim ve üst düzey yönetici sözleşmeleri şeklinde her türlü ticari sözleşmelerin müzakeresi ve hazırlanması
  • Özelleştirme, halka açılma, birleşme ve devralma sözleşmelerinin hazırlanması
  • Mal varlığı ve hisse satış sözleşmelerinin müzakeresi ve anlaşmalarının yürütülmesi
  • Şirketlerin en az zararla iflası ve tasfiye sürecinin yürütülmesi
  • Rekabet hukuku kurallarına uyum konusunda danışmanlık verilmesi, konuyla ilgili bildirimlerin hazırlanması ve Rekabet Kurumu’na sunulması
  • Sözleşmelerin rekabet hukuku kuralları yönünden değerlendirilmesi
  • Ticaret ve Şirketler Hukukundan doğan dava ve cezai ve idari davalarda müvekkillerin temsili ile davaların takibi
  • Şirketlerin genel kurul toplantıları ile yönetim ve yönetici sorumluluğunun denetlenmesi, özel denetçi, geçici yönetim ve kayyum atanmasının sağlanması, azınlık ve imtiyazlı hakların korunması
  • Sermaye piyasası ile uyum çalışmaları ve banka hukukundan kaynaklanan uyuşmazlıkların çözümü