Mustafa Özerdem Hukuk Bürosu olarak; “İcra ve İflas Hukuku” alanında müvekkillerimize verdiğimiz başlıca hizmetlerimizden bazıları:

  • Alacağın tahsilini sağlamak amacıyla ilamlı ve ilamsız icra takipleri (çek, senet, fatura, cari hesap, nafaka icra takibi)
  • Borçlu ya da alacaklı müvekkiller ile karşı taraf arasında tahsili sağlamak amacıyla görüşmeleri sağlamak ve yapılan sulh anlaşmalarını yasal zemine oturtarak protokole bağlamak
  • Bankaların kredi sözleşmelerinden doğan uyuşmazlıkların çözümlenmesi
  • İflas sürecinin takibi