Mustafa Özerdem Hukuk Bürosu olarak; “Sigorta ve Tazminat Hukuku” alanında müvekkillerimize verdiğimiz başlıca hizmetlerimizden bazıları:

 • Sigorta ile ilgili alacak ve tazminat davalarının takibi
 • Sigorta şirketlerine başvuruların yapılması ve sürecin takip edilmesi
 • Trafik kazalarına ilişkin tazminat davalarının takibi
 • Destekten yoksun kalma tazminatı, maluliyet, tedavi giderleri vb. maddi tazminat talepleri ile manevi tazminat taleplerini içeren davaların açılarak takip edilmesi
 • Trafik sigortası, yangın sigortası, kasko sigortası, hayat sigortası vb. poliçelerden doğan her türlü ihtilafın çözümü için sigorta şirketlerine gerekli başvuru ve işlemlerin yapılması ve gerekli davaların açılarak takibi
 • Mal ve değer tazminatlarına ilişkin davalar
 • Sigorta sözleşmelerinden doğan rücu davalarının ikame edilmesi ve takibi
 • Ulusal ve uluslararası karayoluyla eşya taşımacılığına ilişkin hasar ve sigorta davalarının takibi
 • Haksız fiilden kaynaklanan tazminat davalarının takibi
 • Tıbbi hatalardan doğan tazminat davalarının takibi (Malpraktis davaları)
 • Hatalı ürünlerden kaynaklanan tazminat davalarının takibi
 • İdarenin hizmet kusurundan kaynaklanan tazminat davalarının takibi
 • İşyeri kazalarından kaynaklanan tazminat davalarının takibi